Внимание! Вы перенаправляетесь на другой сайт. Для перехода щелкните по ссылке: http://241211.selcdn.ru/kunashak_files/iblock/144/14469e704dafc9b7530278e4ecefdfaf/Reshenie+_+28+ot+28.05.2024+o+vneseniy+izmeneniy+v+perechen+munitsipalnoy+sluzhby.docx